Incredible Images

grafika | animacja | kod | kontakt

 
 
 
 
 

3D LowPoly

Wysokiej jakości nisko-polygonowe realistyczne oraz stylizowane modele 3d na potrzeby gier.

3D HighPoly /Sculputing

Szczegółowe modele wysoko-polygonowe przeznaczone bezpośrednio do renderowania lub do projekcji powierzchni na model nisko-polygonowy, modelowane metodą tradycyjną lub rzeźbione.